Project

NICE SLIGHT 400

  • ประเภทประตูที่รองรับ บานเลื่อน
  • ประเภทมอเตอร์ DC 24V
  • รองรับน้ำหนักประตูสูงสุด ไม่เกิน 400 KG
  • ความเร็วสูงสุด 20.4 เมตร/นาที
  • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละออง (IP LEVEL) IP44
  • ประเทศต้นกำเนิด อิตาลี

Product overview

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อน รองรับน้ำหนักไม่เกิน 400 KG ความยาวไม่เกิน 6.0 เมตร เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ต้องการความเร็วในการเปิดปิด พร้อมไฟส่องสว่างในตัวแสดงสถานะในการทำงาน ความเร็วสูงสุด 20.4 เมตร/นาที พร้อมระบบชะลอความเร็ว slow down 2 speed และมีระบบ safety auto reverse เมื่อประตูชนสิ่งกีดขวาง ประตูจะถอยกลับอัตโนมัติ(กรณีไม่ได้ติดตั้ง photocell sensor)

นอกจากนี้ยังรองรับการสำรองไฟจากแบตเตอร์รี่ในกรณีไฟฟ้าดับ(Optional) และระบบเปิด/ปิดประตูผ่าน smartphone(Optional)