Project

NICE RUN 1500

  • ประเภทประตูที่รองรับ บานเลื่อน
  • ประเภทมอเตอร์ DC 24V
  • รองรับน้ำหนักประตูสูงสุด ไม่เกิน 1500 KG
  • ความเร็วสูงสุด 15.0 เมตร/นาที
  • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละออง (IP LEVEL) IP44
  • ประเทศต้นกำเนิด อิตาลี

Product overview

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อน รองรับน้ำหนักไม่เกิน 1500 KG เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป ประตูโรงงานขนาดเล็กและประตูทางเข้าโครงการหมู่บ้าน ความเร็วสูงสุด 15.0 เมตร/นาที พร้อมระบบชะลอความเร็ว slow down 2 speed และมีระบบ safety auto reverse เมื่อประตูชนสิ่งกีดขวาง ประตูจะถอยกลับอัตโนมัติ(กรณีไม่ได้ติดตั้ง photocell sensor)

นอกจากนี้ยังรองรับการสำรองไฟจากแบตเตอร์รี่ในกรณีไฟฟ้าดับ(Optional) และระบบเปิด/ปิดประตูผ่าน smartphone(Optional)