Project

NICE ROBUS 500 HIGH-SPEED

  • ประเภทประตูที่รองรับ บานเลื่อน
  • ประเภทมอเตอร์ DC 24V
  • รองรับน้ำหนักประตูสูงสุด ไม่เกิน 500 KG
  • ความเร็วสูงสุด 26.4 เมตร/นาที
  • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละออง (IP LEVEL) IP44
  • ประเทศต้นกำเนิด อิตาลี

Product overview

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อน รองรับน้ำหนักไม่เกิน 500 KG สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ต้องการความเร็วสูงในการเปิดปิด เหมาะสำหรับสถานที่ราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องใช้ความเร็วสูงในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย หรือบ้านพักอาศัยที่อยู่ริมถนนที่การจราจรหนาแน่น ไม่สามารถหยุดรถเพื่อรอประตูเปิดได้ ความเร็วสูงสุด 26.5 เมตร/นาที พร้อมระบบชะลอความเร็ว slow down 2 speed และมีระบบ safety auto reverse เมื่อประตูชนสิ่งกีดขวาง ประตูจะถอยกลับอัตโนมัติ(กรณีไม่ได้ติดตั้ง photocell sensor)

นอกจากนี้ยังรองรับการสำรองไฟจากแบตเตอร์รี่ในกรณีไฟฟ้าดับ(Optional) และระบบเปิด/ปิดประตูผ่าน smartphone(Optional)