Project

FAAC 746

  • ประเภทประตูที่รองรับ บานเลื่อน
  • ประเภทมอเตอร์ AC 230V
  • รองรับน้ำหนักประตูสูงสุด ไม่เกิน 600 KG
  • ความเร็วสูงสุด 9.6 เมตร/นาที
  • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละออง (IP LEVEL) IP44
  • ประเทศต้นกำเนิด อิตาลี

Product overview

มอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อน รองรับน้ำหนักไม่เกิน 600 KG เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป ความเร็วสูงสุด 9.6 เมตร/นาที