Project

DITEC REX S

  • ประเภทประตูที่รองรับ ประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ
  • ประเภทมอเตอร์ DC 24V
  • รองรับน้ำหนักประตูสูงสุด 140 KG (ความกว้างประตูสูงสุด 4.45 เมตร)
  • ความเร็วสูงสุด 1 เมตร/วินาที
  • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละออง (IP LEVEL) IP20
  • ประเทศต้นกำเนิด อิตาลี

Product overview

มอเตอร์ประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ รองรับน้ำหนักประตูสูงสุด 140 KG(บานคู่) เหมาะสำหรับประตูภายในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเรียนกวดวิชาและอื่นๆ ความเร็วสูงสุดช่วงเปิด 0.5 เมตร/วินาที(บานเดี่ยว)และ 1 เมตร/วินาที(บานคู่) ความเร็วสูงสุดช่วงปิด 0.35 เมตร/วินาที(บานเดี่ยว) และ 0.7 เมตร/วินาที(บานคู่) รองรับความกว้างของประตูสูงสุด 4.45 เมตร(ประตูบานคู่+บาน fix) สามารถสั่งการทำงานผ่าน เรดาร์ สวิชกดมีสาย สวิชกดไร้สาย รีโมทหรือเซนเซอร์ รองรับรับระบบ access control ต่างๆ อาทิ ระบบ key card ระบบ fingerprint scan ระบบ facial scan หรือระบบ access control อื่นๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คงทนต่อทุกสภาพอากาศ