Project

DE’GATE ALU-FOLDING

  • ประเภทประตู บานพับ/เฟี้ยม แบบไร้ราง
  • ประเภทวัสดุ อลูมิเนียม

Product overview

จากประสบการณ์งานด้านการติดตั้งประตูอัตโนมัติมาอย่างยาวนาน ทำให้เรารับทราบถึงปัญหาของประตูรั้วซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติ เราจึงออกแบบประตูอลูมิเนียมบานพับรุ่นใหม่ รองรับระบบประตูอัตโนมัติแบบไร้รางเพื่อเพิ่มพังก์ชั่นที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น